I Am Left

Webb- & gränssnittsutveckling

Utveckling av tillgängliga och följsamma gränssnitt för webbplatser som fungerar, och ser lika bra ut på din mobiltelefon som på en bredskärm.

Jag har 17 yrkesverksamma år bakom mig, både på frilansbasis och som konsult.

Urval av referenser

Hjärt-Lungfonden, Stockholms Universitet, Unilever, SAS, Familjeliv, MTG Radio, PostNord, Tre, Lensway.